Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i februari med 3,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 3,4 procent i februari 2018 jämfört med februari 2017. Den säsongrensade produktionen sjönk i februari med 1,2 procent från januari.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i februari med 2,1 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen sjönk i februari med 1,9 procent från januari.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2018 Febr. / 2017 Febr. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2018 Febr. / 2017 Febr. Säsongrensad procentuell förändring, 2018 Febr. / 2018 Jan.
Näringsgren (Tol 2008)        
B Utvinning av mineral 1,7 -11,6 -11,6 -12,6
BCD Hela industrin 100,0 3,4 3,4 -1,2
C Tillverkning 86,9 2,1 2,1 -1,9
10 Livsmedelsframställning 6,9 -1,0 -1,0 1,2
10-11 Livsmedelsindustri 8,1 0,1 0,1 0,9
11 Framställning av drycker 1,2 7,7 7,7 -1,6
13 Textilvarutillverkning 0,6 3,2 3,2 -13,1
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -11,0 -11,0 -4,3
14 Tillverkning av kläder 0,5 -20,0 -20,0 4,9
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 -25,0 -25,0 -11,9
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,6 -0,1 -0,1 -1,4
16-17 Skogsindustri 12,9 3,8 3,8 -0,4
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 9,2 5,4 5,4 -0,3
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,3 0,1 0,1 -0,2
19-22 Kemisk industri 15,8 -4,4 -4,4 -3,7
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,3 1,4 1,4 -3,4
24 Stål- och metallframställning 4,3 4,0 4,0 -1,6
24-30_33 Metallidustri 42,5 4,4 4,4 -2,2
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 7,7 12,8 12,8 1,9
26-27 El- och elektronikindustri 12,5 3,0 3,0 -4,3
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 0,9 0,9 -11,7
29-30 Tillverkning av transportmedel 3,1 10,6 10,6 3,9
31 Tillverkning av möbler 1,0 9,2 9,2 3,7
32 Annan tillverkning 0,7 -5,9 -5,9 3,1
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,0 0,2 0,2 4,0
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 74,4 1,9 1,9 -2,2
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 11,4 12,5 12,5 5,3
Investeringvaror 28,8 4,1 4,1 0,4
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 2,5 2,5 1,8
Råmaterial och kapitalvaror 40,8 1,9 1,9 -2,0
Andra konsumptionsvaror 14,6 -3,6 -3,6 -2,4

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2018, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 10.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. februari 2018, Industriproduktionen ökade i februari med 3,4 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2018/02/ttvi_2018_02_2018-04-10_kat_001_sv.html