Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i januari med 0,1 procent från december

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 4,8 procent i januari 2018 jämfört med januari 2017. Den säsongrensade produktionen ökade i januari med 0,1 procent från december.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i januari med 4,4 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i januari med 0,1 procent från december.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2018 Jan. / 2017 Jan. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2018 Jan. / 2017 Jan. Säsongrensad procentuell förändring, 2018 Jan. / 2017 Dec.
Näringsgren (Tol 2008)        
B Utvinning av mineral 1,7 0,2 0,2 0,2
BCD Hela industrin 100,0 7,2 4,8 0,1
C Tillverkning 86,9 7,5 4,4 0,1
10 Livsmedelsframställning 6,9 2,3 -1,6 -2,7
10-11 Livsmedelsindustri 8,1 3,9 -0,2 -2,2
11 Framställning av drycker 1,2 14,3 9,6 2,4
13 Textilvarutillverkning 0,6 30,5 30,5 1,6
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 6,1 6,1 1,7
14 Tillverkning av kläder 0,5 -21,6 -21,6 -4,2
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 -1,1 -1,1 4,4
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,6 0,5 -1,7 -4,2
16-17 Skogsindustri 12,9 3,9 3,9 -0,1
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 9,2 5,2 5,2 -0,1
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,3 -0,2 -4,2 -2,9
19-22 Kemisk industri 15,8 -2,0 -2,0 -1,0
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,3 11,8 7,2 -16,8
24 Stål- och metallframställning 4,3 1,5 -2,9 0,4
24-30_33 Metallidustri 42,5 13,1 8,7 3,4
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 7,7 15,7 12,6 1,6
26-27 El- och elektronikindustri 12,5 0,8 0,8 5,5
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 41,2 31,7 36,3
29-30 Tillverkning av transportmedel 3,1 13,7 13,7 30,2
31 Tillverkning av möbler 1,0 4,4 -0,2 -3,4
32 Annan tillverkning 0,7 -2,9 -7,2 -9,8
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,0 -3,1 -3,1 -1,9
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 74,4 8,8 5,6 0,8
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 11,4 4,5 4,5 -1,1
Investeringvaror 28,8 18,1 18,1 1,4
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 0,9 -3,5 -3,3
Råmaterial och kapitalvaror 40,8 3,4 2,4 -1,0
Andra konsumptionsvaror 14,6 -0,5 -3,8 -15,3

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2018, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 9.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2018, Industriproduktionen ökade i januari med 0,1 procent från december . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2018/01/ttvi_2018_01_2018-03-09_kat_001_sv.html