Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.2.2018

Industriproduktionen ökade i december med 4,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 4,2 procent i december 2017 jämfört med december år 2016. Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade industriproduktionen i fjol med 3,3 procent. Industriproduktionen har 2010 års nivå efter finanskrisen, men ligger fortfarande 14 procent under nivån för år 2008.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen var i december på samma nivå som i november. I november ökade den säsongrensade produktionen med 0,8 procent från oktober. I oktober ökade den säsongrensade produktionen med 0,1 procent från september.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

I december ökade produktionen inom flera huvudnäringsgrenar. Mest ökade produktionen inom skogsindustrin, med 7,2 procent. Inom livsmedelsindustrin ökade produktionen med 4,9 procent. Produktionen inom metallindustrin ökade med 2,5 procent. Mest minskade produktionen inom el- och elektronikindustrin, med 4,4 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 12/2016–12/2017, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 12/2016–12/2017, %, TOL 2008

I december var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 81,8 procent, dvs. 1,4 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i december 85,8 procent, vilket var en ökning med 0,1 procentenheter från året innan. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i december 85,2 procent, dvs. 3,3 procentenheter högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för december 2017 publiceras 9.3.2018 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för januari 2018. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Vid beräkningen av volymindexet för industriproduktionen kommer basåret 2015=100 att användas fr.o.m. statistiken för januari 2018. Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången 9.3.2018.

Fr.o.m. uppgifterna för januari produceras inte längre uppgifter om kapacitetsutnyttjandegraden efter näringsgren och uppgifter gällande näringsgrenen E, dvs. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering. I fortsättningen omfattar hela industrin näringsgrenarna BCD.

Beräkningsmetoden ändras för att bättre motsvara Eurostats rekommendationer. I stället för att beräkna uppgifterna med den s.k. over-the-year-metoden beräknas de med den s.k. annual overlap-metoden.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (331,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 9.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/12/ttvi_2017_12_2018-02-09_tie_001_sv.html