Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i december med 4,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 4,2 procent i december 2017 jämfört med december år 2016. Den säsongrensade produktionen var i december på samma nivå som i november.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i december med 4,4 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i december med 0,1 procent från november.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2017 Dec. / 2016 Dec. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2017 Dec. / 2016 Dec. Säsongrensad procentuell förändring, 2017 Dec. / 2017 Nov.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -0,4 4,2 0,0
B Utvinning av mineral 1,5 4,6 4,6 -8,5
C Tillverkning 84,3 -0,8 4,4 -0,1
10 Livsmedelsframställning 6,9 -2,7 4,4 0,4
11 Framställning av drycker 1,1 2,1 8,0 5,0
13 Textilvarutillverkning 0,6 4,9 13,6 1,1
14 Tillverkning av kläder 0,4 -15,6 -11,0 1,7
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 13,5 13,5 2,0
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 -5,2 1,7 -1,5
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,8 8,2 8,2 0,1
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,5 7,2 12,5 4,4
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 2,9 29,7 39,1 26,8
24 Stål- och metallframställning 4,2 -10,0 -8,4 -0,2
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,7 14,3 22,9 5,8
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 -6,0 -0,5 -4,9
31 Tillverkning av möbler 1,0 -1,3 7,5 1,8
32 Annan tillverkning 0,7 6,9 6,9 -6,0
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 0,1 4,4 2,0
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,7 2,7 2,7 0,1
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,5 -4,6 -4,6 -3,9
36 Vattenförsörjning 1,1 -1,3 -1,3 0,6
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 40,7 2,9 6,9 1,6
Investeringsvaror 28,1 -3,8 1,9 -2,0
Varaktiga konsumtionsvaror 1,3 -7,6 0,6 -1,4
Andra konsumtionsvaror 13,9 -3,2 3,9 2,4
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,9 -2,1 4,9 0,9
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 0,1 14,8 6,7
16-17 Skogsindustri 13,5 4,7 7,2 -0,7
19-22 Kemisk industri 13,7 -2,4 -2,4 -0,9
24-30 Metallindustri 38,1 -3,7 2,0 -1,6
26-27 El- och elektronikindustri 12,6 -10,4 -4,4 -3,9
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 25,2 1,4 7,7 -0,6
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,7 7,4 7,4 -0,5

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 9.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2017, Industriproduktionen ökade i december med 4,2 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/12/ttvi_2017_12_2018-02-09_kat_001_sv.html