Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.1.2018

Industriproduktionen ökade i november med 3,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 3,4 procent i november 2017 jämfört med november 2016. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade under januari–november med 3,5 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i november med 0,5 procent från föregående månad. I oktober ökade den säsongrensade produktionen med 0,1 procent från september. I september ökade den säsongrensade produktionen med 0,4 procent från augusti.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

I november ökade produktionen inom flera huvudnäringsgrenar. Mest ökade produktionen inom utvinning av mineral, med 9,6 procent. Produktionen inom skogsindustrin ökade med 6,9 procent. Produktionen inom metallindustrin ökade med 6,1 procent från året innan och produktionen inom livsmedelsindustrin med 4,1 procent. Mest minskade produktionen inom den kemiska industrin, med 4,7 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 11/2016–11/2017, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 11/2016–11/2017, %, TOL 2008

I november var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 83,7 procent, dvs. 0,6 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i november 90,3 procent, vilket var en minskning med 0,7 procentenheter från året innan. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i november 84,0 procent, dvs. 0,7 procentenheter högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för november 2017 publiceras 9.2.2018 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för december 2017. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Vid beräkningen av volymindexet för industriproduktionen kommer basåret 2015=100 att användas fr.o.m. statistiken för januari 2018. Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången 9.3.2018.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (329,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/11/ttvi_2017_11_2018-01-10_tie_001_sv.html