Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i november med 3,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 3,4 procent i november 2017 jämfört med november 2016. Den säsongrensade produktionen ökade i november med 0,5 procent från oktober.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i november med 4,3 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i november med 0,5 procent från oktober.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2017 Nov. / 2016 Nov. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2017 Nov. / 2016 Nov. Säsongrensad procentuell förändring, 2017 Nov. / 2017 Okt.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 3,2 3,4 0,5
B Utvinning av mineral 1,5 9,6 9,6 5,6
C Tillverkning 84,3 3,9 4,3 0,5
10 Livsmedelsframställning 6,9 2,3 2,5 1,1
11 Framställning av drycker 1,1 14,0 15,4 7,5
13 Textilvarutillverkning 0,6 7,7 6,7 1,8
14 Tillverkning av kläder 0,4 -25,0 -24,0 -1,7
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 3,6 3,6 11,5
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 6,6 6,7 1,5
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,8 6,9 6,9 3,0
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,5 2,6 3,6 1,0
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 2,9 12,3 12,6 1,4
24 Stål- och metallframställning 4,2 -9,1 -7,6 -1,2
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,7 12,4 10,8 -3,1
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 14,1 15,2 -0,2
31 Tillverkning av möbler 1,0 3,7 3,4 3,6
32 Annan tillverkning 0,7 2,5 2,5 3,4
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 0,7 0,7 1,0
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,7 -4,3 -4,3 2,2
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,5 8,2 8,2 -2,5
36 Vattenförsörjning 1,1 -1,9 -1,9 -1,4
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 40,7 4,2 3,6 0,7
Investeringsvaror 28,1 8,4 8,4 0,8
Varaktiga konsumtionsvaror 1,3 3,3 3,7 3,6
Andra konsumtionsvaror 13,9 -6,2 -5,7 -1,1
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,9 3,8 4,1 1,9
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 -2,4 -4,6 1,7
16-17 Skogsindustri 13,5 6,8 6,9 3,2
19-22 Kemisk industri 13,7 -4,7 -4,7 -0,7
24-30 Metallindustri 38,1 6,1 6,8 0,3
26-27 El- och elektronikindustri 12,6 -0,8 -0,8 2,2
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 25,2 11,4 12,0 -0,4
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,7 12,2 12,2 -2,9

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 10.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2017, Industriproduktionen ökade i november med 3,4 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/11/ttvi_2017_11_2018-01-10_kat_001_sv.html