Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.11.2017

Industriproduktionen ökade i september med 4,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 4,7 procent i september 2017 jämfört med september 2016. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade under januari–september med 3,9 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i september med 0,5 procent från föregående månad. I augusti minskade den säsongrensade produktionen med 0,1 procent från juli. I juli ökade den säsongrensade produktionen med 0,8 procent från juni.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

I september ökade produktionen inom flera huvudnäringsgrenar. Mest ökade produktionen inom utvinning av mineral, med 22,1 procent. Produktionen inom metallindustrin ökade med 7,9 procent. Produktionen inom skogsindustrin ökade med 6,7 procent från året innan och produktionen inom livsmedelsindustrin med 2,9 procent. Mest minskade produktionen inom den kemiska industrin, med 11,1 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 9/2016–9/2017, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 9/2016–9/2017, %, TOL 2008

I september var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 83,6 procent, dvs. 0,2 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i september 86,7 procent, vilket var en ökning med 3,3 procentenheter från året innan. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i september 85,7 procent, dvs. 0,3 procentenheter högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för september 2017 publiceras 8.12.2017 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för oktober 2017. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (329,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/09/ttvi_2017_09_2017-11-10_tie_001_sv.html