Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 10.11.2017 (%)
BCDE Hela industrin 2017 / 04 -3,3 -4,6 -1,3
2017 / 05 4,7 6,8 2,1
2017 / 06 1,3 3,5 2,2
2017 / 07 2,2 4,0 1,8
2017 / 08 5,2 6,9 1,7
C Tillverkning 2017 / 04 -3,1 -4,5 -1,4
2017 / 05 5,3 7,6 2,3
2017 / 06 2,3 4,8 2,5
2017 / 07 2,0 4,1 2,1
2017 / 08 6,7 8,7 2,0
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2017 / 04 -5,6 -5,6 0,0
2017 / 05 3,5 3,5 0,0
2017 / 06 -3,9 -3,9 0,0
2017 / 07 -3,9 -3,9 0,0
2017 / 08 -5,3 -5,3 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2017 / 04 -8,0 -6,4 1,6
2017 / 05 2,3 5,3 3,0
2017 / 06 -0,8 1,4 2,2
2017 / 07 -0,9 2,2 3,1
2017 / 08 3,3 5,4 2,1
16-17 Skogsindustri 2017 / 04 -2,5 -4,1 -1,6
2017 / 05 -1,3 0,1 1,4
2017 / 06 1,7 2,1 0,4
2017 / 07 3,6 5,2 1,6
2017 / 08 4,4 4,2 -0,2
19-22 Kemisk industri 2017 / 04 -5,6 -6,3 -0,7
2017 / 05 12,7 14,4 1,7
2017 / 06 4,6 8,0 3,4
2017 / 07 2,2 1,8 -0,4
2017 / 08 4,6 6,4 1,8
24-30, 33 Metallindustri 2017 / 04 -1,2 -3,0 -1,8
2017 / 05 6,1 8,9 2,8
2017 / 06 2,3 5,1 2,8
2017 / 07 2,2 4,7 2,5
2017 / 08 10,1 12,9 2,8
26-27 El- och elektronikindustri 2017 / 04 -1,3 0,9 2,2
2017 / 05 5,1 11,5 6,4
2017 / 06 9,0 15,5 6,5
2017 / 07 -4,2 1,1 5,3
2017 / 08 -1,4 6,0 7,4
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2017 / 04 -3,4 -5,4 -2,0
2017 / 05 5,3 7,0 1,7
2017 / 06 1,1 2,9 1,8
2017 / 07 3,2 4,6 1,4
2017 / 08 8,1 9,1 1,0

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 10.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2017, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/09/ttvi_2017_09_2017-11-10_rev_001_sv.html