Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i september med 4,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 4,7 procent i september 2017 jämfört med september 2016. Den säsongrensade produktionen ökade i september med 0,5 procent från augusti.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i september med 4,3 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i september med 0,4 procent från augusti.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2017 Sept. / 2016 Sept. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2017 Sept. / 2016 Sept. Säsongrensad procentuell förändring, 2017 Sept. / 2017 Aug.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 2,5 4,7 0,5
B Utvinning av mineral 1,5 22,1 22,1 24,7
C Tillverkning 84,3 2,0 4,3 -0,4
10 Livsmedelsframställning 6,9 -0,7 2,7 0,5
11 Framställning av drycker 1,1 -0,0 3,2 -0,6
13 Textilvarutillverkning 0,6 -4,3 -1,0 0,8
14 Tillverkning av kläder 0,4 -29,3 -26,0 -2,6
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 -24,0 -24,0 -10,4
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 6,6 10,0 2,1
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,8 5,2 5,2 1,1
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,5 -2,2 0,5 2,5
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 2,9 9,5 13,7 3,4
24 Stål- och metallframställning 4,2 -1,0 -0,7 4,1
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,7 6,7 10,5 0,1
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 9,5 11,4 -1,2
31 Tillverkning av möbler 1,0 -0,6 4,5 0,5
32 Annan tillverkning 0,7 0,1 0,1 -1,4
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 -6,5 -4,5 3,0
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,7 3,9 3,9 2,4
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,5 3,4 3,4 5,7
36 Vattenförsörjning 1,1 -0,4 -0,4 2,0
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 40,7 2,5 5,0 1,9
Investeringsvaror 28,1 7,3 10,4 -1,0
Varaktiga konsumtionsvaror 1,3 -1,7 2,5 1,1
Andra konsumtionsvaror 13,9 -8,5 -5,1 -1,0
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,9 -0,6 2,9 0,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 -16,5 -10,6 -0,8
16-17 Skogsindustri 13,5 5,6 6,7 1,7
19-22 Kemisk industri 13,7 -11,1 -11,1 -5,2
24-30 Metallindustri 38,1 7,0 9,2 -0,9
26-27 El- och elektronikindustri 12,6 4,0 7,4 0,2
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 25,2 7,6 9,7 -1,3
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,7 22,2 22,2 -3,6

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 10.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2017, Industriproduktionen ökade i september med 4,7 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/09/ttvi_2017_09_2017-11-10_kat_001_sv.html