Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.10.2017

Industriproduktionen ökade i augusti med 4,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 4,5 procent i augusti 2017 jämfört med augusti år 2016. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade under januari–augusti med 3,2 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i augusti med 0,4 procent från föregående månad. I juli ökade produktionen med 0,5 procent jämfört med juni. I juni minskade den säsongrensade produktionen med 0,5 procent från maj.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

I augusti ökade produktionen inom flera huvudnäringsgrenar. Mest ökade produktionen inom metallindustrin, med 9,6 procent. Inom den kemiska industrin ökade produktionen med 4,6 procent, inom skogsindustrin med 4,5 procent och inom livsmedelsindustrin med 2,9 procent jämfört med året innan. Mest minskade produktionen inom utvinning av mineral, med 8,4 procent. Den regniga augustimånaden försvårade torvproduktionen.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 8/2016–8/2017, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 8/2016–8/2017, %, TOL 2008

I augusti var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 83,8 procent, dvs. 3,5 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i augusti 89,5 procent, dvs. 0,1 procentenheter lägre än året innan. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i augusti 84,1 procent, dvs. 5,6 procentenheter högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för augusti 2017 publiceras 10.11.2017 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för september 2017. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (332,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/08/ttvi_2017_08_2017-10-10_tie_001_sv.html