Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i augusti med 4,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 4,5 procent i augusti 2017 jämfört med augusti år 2016. Den säsongrensade produktionen minskade i augusti med 0,4 procent jämfört med juli.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i augusti med 6,3 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i augusti med 0,7 procent jämfört med juli.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2017 Aug. / 2016 Aug. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2017 Aug. / 2016 Aug. Säsongrensad procentuell förändring, 2017 Aug. / 2017 Juli
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 5,2 4,5 -0,4
B Utvinning av mineral 1,5 -8,4 -8,4 -44,8
C Tillverkning 84,3 6,7 6,3 0,7
10 Livsmedelsframställning 6,9 3,1 2,9 1,6
11 Framställning av drycker 1,1 4,6 3,3 -3,5
13 Textilvarutillverkning 0,6 -4,1 -2,7 -4,6
14 Tillverkning av kläder 0,4 -20,2 -22,5 -5,2
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 -8,8 -8,8 -3,5
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 7,3 7,0 1,0
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,8 3,4 3,4 0,3
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,5 -4,1 -3,7 1,6
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 2,9 7,7 7,3 0,3
24 Stål- och metallframställning 4,2 -0,9 -0,4 -9,3
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,7 11,2 10,2 -1,0
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 22,4 22,3 6,5
31 Tillverkning av möbler 1,0 2,0 1,3 -2,2
32 Annan tillverkning 0,7 -4,5 -4,5 -2,8
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 -6,3 -6,3 -5,7
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,7 -5,3 -5,3 -0,6
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,5 -5,5 -5,5 -2,0
36 Vattenförsörjning 1,1 -2,2 -2,2 0,9
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 40,7 3,9 3,1 -4,5
Investeringsvaror 28,1 13,7 13,7 4,2
Varaktiga konsumtionsvaror 1,3 -1,0 -1,5 -2,7
Andra konsumtionsvaror 13,9 2,3 1,7 -0,6
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,9 3,3 2,9 0,9
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 -9,9 -12,1 -5,4
16-17 Skogsindustri 13,5 4,4 4,5 0,5
19-22 Kemisk industri 13,7 4,6 4,6 0,8
24-30 Metallindustri 38,1 11,9 11,4 2,7
26-27 El- och elektronikindustri 12,6 -1,4 -1,4 -0,2
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 25,2 18,2 18,3 3,7
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,7 74,1 74,1 9,3

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 10.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2017, Industriproduktionen ökade i augusti med 4,5 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/08/ttvi_2017_08_2017-10-10_kat_001_sv.html