Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.9.2017

Industriproduktionen ökade i juli med 2,7 procent från året innan

Korrigerad 8.9.2017. Den korrigerade punkten är markerad med rött.

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 2,7 procent i juli 2017 jämfört med juli 2016. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade under januari–juli med 2,6 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i juli med 0,4 procent från föregående månad. I juni minskade produktionen med 0,7 procent från maj. I maj ökade den säsongrensade produktionen med 2 procent från april.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

I juli ökade produktionen inom flera huvudnäringsgrenar. Produktionen ökade mest inom utvinning av mineral, med nästan 38 procent. Produktionen inom skogsindustrin ökade med 3,6 procent. Produktionen inom metallindustrin ökade med 3 procent. Produktionen inom den kemiska industrin ökade med 2,2 procent från året innan. Mest minskade produktionen inom el- och elektronikindustrin, med 4,2 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 7/2016–7/2017, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 7/2016–7/2017, %, TOL 2008

I juli var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 76,2 procent, dvs. 1,8 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juli 87,5 procent, dvs. 1,1 procentenheter högre än i juli 2016. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juli 74,8 procent, dvs. 3,1 procentenheter högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för juli 2017 publiceras 10.10.2017 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för augusti 2017. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (331,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 8.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/07/ttvi_2017_07_2017-09-08_tie_001_sv.html