Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i juli med 2,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 2,7 procent i juli 2017 jämfört med juli 2016. Den säsongrensade produktionen ökade i juli med 0,4 procent från juni.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i juli med 2,6 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen var i juli på samma nivå som i juni.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2017 Juli / 2016 Juli Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2017 Juli / 2016 Juli Säsongrensad procentuell förändring, 2017 Juli / 2017 Juni
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 2,2 2,7 0,4
B Utvinning av mineral 1,5 37,8 37,8 13,1
C Tillverkning 84,3 2,0 2,6 0,0
10 Livsmedelsframställning 6,9 -2,0 -1,1 -0,2
11 Framställning av drycker 1,1 5,1 5,9 3,7
13 Textilvarutillverkning 0,6 19,3 18,9 3,5
14 Tillverkning av kläder 0,4 -15,2 -12,8 5,6
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 1,3 1,3 -1,0
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 2,7 1,8 -0,2
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,8 3,9 3,9 1,2
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,5 -6,2 -5,6 -1,0
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 2,9 3,5 3,9 -3,8
24 Stål- och metallframställning 4,2 10,6 13,1 8,2
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,7 6,7 6,6 3,5
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 3,7 6,3 1,3
31 Tillverkning av möbler 1,0 -1,0 -0,9 -1,9
32 Annan tillverkning 0,7 -3,4 -3,4 -0,1
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 -0,7 -0,7 5,6
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,7 -3,9 -3,9 2,8
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,5 -4,0 -4,0 -4,3
36 Vattenförsörjning 1,1 -4,3 -4,3 -0,5
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 40,7 6,8 6,8 1,1
Investeringsvaror 28,1 -0,5 -0,5 -0,2
Varaktiga konsumtionsvaror 1,3 0,6 0,5 -0,9
Andra konsumtionsvaror 13,9 -1,9 -1,4 -0,8
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,9 -0,9 0,0 0,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 5,3 0,0 4,0
16-17 Skogsindustri 13,5 3,6 3,6 1,1
19-22 Kemisk industri 13,7 2,2 2,2 -2,0
24-30 Metallindustri 38,1 2,5 3,3 -0,3
26-27 El- och elektronikindustri 12,6 -4,2 -4,2 -3,2
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 25,2 4,4 5,9 1,9
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,7 9,2 9,2 -1,1

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 8.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2017, Industriproduktionen ökade i juli med 2,7 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/07/ttvi_2017_07_2017-09-08_kat_001_sv.html