Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.8.2017

Industriproduktionen ökade i juni med 1,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,3 procent i juni 2017 jämfört med juni 2016. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade under januari–juni med 2,3 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i juni med 1,2 procent från föregående månad. I maj ökade produktionen med två procent från april. I april minskade produktionen med 0,1 procent från mars.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

I juni ökade produktionen inom flera huvudnäringsgrenar. Mest ökade produktionen inom el- och elektronikindustrin, med 9,0 procent. Produktionen inom den kemiska industrin ökade med 4,6 procent från året innan. Produktionen inom metallindustrin ökade med 3,0 procent. Produktionen inom skogsindustrin ökade med 1,7 procent. Mest minskade produktionen inom utvinning av mineral, med 18,3 procent. Den regniga junimånaden hade återverkningar på torvproduktionen.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 6/2016–6/2017, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 6/2016–6/2017, %, TOL 2008

I juni var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 84,5 procent, dvs. 1,3 procent högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juni 87,9 procent, dvs. 2,1 procentenheter högre än i juni 2016. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juni 85,8 procent, dvs. 0,4 procent högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för juni 2017 publiceras 8.9.2017 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för juli 2017. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (329,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/06/ttvi_2017_06_2017-08-10_tie_001_sv.html