Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i juni med 1,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,3 procent i juni 2017 jämfört med juni 2016. Den säsongrensade produktionen minskade i juni med 1,2 procent från maj.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i juni med 2,4 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i juni med en procent från maj.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2017 Juni / 2016 Juni Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2017 Juni / 2016 Juni Säsongrensad procentuell förändring, 2017 Juni / 2017 Maj
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 1,3 1,3 -1,2
B Utvinning av mineral 1,5 -18,3 -18,3 8,9
C Tillverkning 84,3 2,3 2,4 -1,0
10 Livsmedelsframställning 6,9 -1,5 -1,8 -1,4
11 Framställning av drycker 1,1 3,5 3,7 -1,0
13 Textilvarutillverkning 0,6 2,7 3,6 1,0
14 Tillverkning av kläder 0,4 -29,7 -32,3 -11,9
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 2,4 2,4 -4,5
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 0,3 1,4 -0,4
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,8 2,2 2,2 1,3
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,5 -1,6 -2,2 -0,7
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 2,9 8,9 8,9 -0,6
24 Stål- och metallframställning 4,2 -4,0 -5,0 -6,7
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,7 3,6 4,2 -0,8
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 -0,3 -0,5 -0,4
31 Tillverkning av möbler 1,0 0,7 0,7 -1,1
32 Annan tillverkning 0,7 -7,4 -7,4 -0,4
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 -12,3 -12,3 -4,3
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,7 -3,9 -3,9 -3,6
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,5 5,5 5,5 3,0
36 Vattenförsörjning 1,1 -2,7 -2,7 -1,7
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 40,7 3,1 3,2 0,7
Investeringsvaror 28,1 0,3 0,3 -2,2
Varaktiga konsumtionsvaror 1,3 -1,0 -0,6 -0,5
Andra konsumtionsvaror 13,9 0,2 0,6 -2,0
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,9 -0,8 -1,1 -1,3
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 -5,9 -4,6 -3,3
16-17 Skogsindustri 13,5 1,7 1,7 0,9
19-22 Kemisk industri 13,7 4,6 4,6 -2,5
24-30 Metallindustri 38,1 3,8 4,5 -0,8
26-27 El- och elektronikindustri 12,6 9,0 9,0 1,1
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 25,2 0,1 0,2 -1,9
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,7 10,1 10,1 -5,7

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 10.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2017, Industriproduktionen ökade i juni med 1,3 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/06/ttvi_2017_06_2017-08-10_kat_001_sv.html