Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i maj med 4,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 4,2 procent i maj 2017 jämfört med maj 2016. Den säsongrensade produktionen ökade i maj med 1,5 procent från april.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i maj med 4,5 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i maj med 1,2 procent från april.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2017 Maj / 2016 Maj Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2017 Maj / 2016 Maj Säsongrensad procentuell förändring, 2017 Maj / 2017 April
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 4,7 4,2 1,5
B Utvinning av mineral 1,5 -10,8 -10,8 10,6
C Tillverkning 84,3 5,3 4,5 1,2
10 Livsmedelsframställning 6,9 1,7 1,1 0,9
11 Framställning av drycker 1,1 5,4 4,2 -1,1
13 Textilvarutillverkning 0,6 -0,2 -1,2 0,6
14 Tillverkning av kläder 0,4 -26,4 -25,4 -4,0
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 11,8 11,8 7,1
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 -1,0 -1,2 -1,8
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,8 -1,4 -1,4 0,4
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,5 -1,0 -1,1 1,7
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 2,9 12,2 12,1 3,0
24 Stål- och metallframställning 4,2 8,6 6,9 4,0
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,7 2,5 1,9 -2,2
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 3,5 1,0 0,2
31 Tillverkning av möbler 1,0 2,4 2,4 -5,5
32 Annan tillverkning 0,7 -8,6 -8,6 2,9
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 -9,4 -9,4 -3,5
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,7 3,5 3,5 4,3
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,5 -1,3 -1,3 0,2
36 Vattenförsörjning 1,1 -1,5 -1,5 2,6
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 40,7 2,9 2,6 1,8
Investeringsvaror 28,1 6,3 6,3 0,8
Varaktiga konsumtionsvaror 1,3 0,2 -0,1 -4,0
Andra konsumtionsvaror 13,9 9,3 8,5 2,7
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,9 2,3 1,6 0,8
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 -5,0 -4,6 -1,0
16-17 Skogsindustri 13,5 -1,3 -1,3 -0,3
19-22 Kemisk industri 13,7 12,7 12,7 6,8
24-30 Metallindustri 38,1 7,7 6,2 0,7
26-27 El- och elektronikindustri 12,6 5,1 5,1 -1,8
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 25,2 6,1 4,5 0,9
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,7 50,5 50,5 13,8

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 10.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2017, Industriproduktionen ökade i maj med 4,2 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/05/ttvi_2017_05_2017-07-10_kat_001_sv.html