Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.6.2017

Industriproduktionen ökade i april med 3,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 3,1 procent i april 2017 jämfört med april 2016. April i år hade tre arbetsdagar färre än året innan. Den ursprungliga produktionen minskade i april med 3.3 procent från året innan. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade under januari–april med 2,0 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i april med 0,7 procent från föregående månad. I mars ökade produktionen med 1,3 procent från föregående månad och i februari minskade produktionen med 0,7 procent från januari.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

I april ökade produktionen inom flera huvudnäringsgrenar. Mest ökade produktionen inom el- och elektronikindustrin, med 8,5 procent. Produktionen inom metallindustrin ökade med 7,1 procent. Produktionen inom skogsindustrin ökade med en procent från året innan. Mest minskade produktionen inom den kemiska industrin, med 5,6 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 4/2016–4/2017, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 4/2016–4/2017, %, TOL 2008

I april var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 82,4 procent, dvs. 0,8 procent lägre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i april 92,6 procent, dvs. 2 procentenheter högre än i april 2016. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i april 83,4 procent, dvs. 0,2 procent högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för april 2017 publiceras 10.7.2017 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för maj 2017. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Reetta Moilanen

Publikationen i pdf-format (321,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 9.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/04/ttvi_2017_04_2017-06-09_tie_001_sv.html