Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.5.2017

Industriproduktionen ökade i mars med 2,6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 2,6 procent i mars 2017 jämfört med mars 2016. Mars i år hade två arbetsdagar fler än året innan. Den ursprungliga produktionen ökade i mars med 6,5 procent från året innan. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade under januari–mars med 1,6 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i mars med 0,7 procent från föregående månad. I februari minskade produktionen med 0,5 procent från föregående månad och i januari var produktionen på samma nivå som i december.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

I mars ökade produktionen inom flera huvudnäringsgrenar. Mest ökade produktionen inom utvinning av mineral, med 15,2 procent. Inom den kemiska industrin ökade produktionen med 10,7 procent. Produktionen inom metallindustrin ökade med 1,9 procent från året innan. Produktionen inom skogsindustrin ökade med 1,2 procent från året innan. Produktionen minskade inom elindustrin med 3,5 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 3/2016–3/2017, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 3/2016–3/2017, %, TOL 2008

I mars var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 84,4 procent, dvs. 2,6 procent högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i mars 92,5 procent, vilket var 2,4 procentenheter mer än i mars 2016. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i mars 85,1 procent, dvs. 3,2 procent högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för mars 2017 publiceras 9.6.2017 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för april 2017. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (322,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/03/ttvi_2017_03_2017-05-10_tie_001_sv.html