Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i mars med 2,6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 2,6 procent i mars 2017 jämfört med mars 2016. Den säsongrensade produktionen ökade i mars med 0,7 procent från februari.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i mars med 2,2 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i mars med 0,4 procent från februari.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2017 Mars / 2016 Mars Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2017 Mars / 2016 Mars Säsongrensad procentuell förändring, 2017 Mars / 2017 Febr.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 6,5 2,6 0,7
B Utvinning av mineral 1,5 15,2 15,2 4,7
C Tillverkning 84,3 7,2 2,2 0,4
10 Livsmedelsframställning 6,9 5,8 1,1 -1,1
11 Framställning av drycker 1,1 -2,8 -4,9 -3,4
13 Textilvarutillverkning 0,6 3,3 -5,3 -1,7
14 Tillverkning av kläder 0,4 -32,4 -36,9 -2,8
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 33,4 33,4 8,0
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 2,4 -5,8 -3,0
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,8 4,0 4,0 2,7
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,5 -2,9 -7,8 -1,5
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 2,9 21,4 11,0 -1,1
24 Stål- och metallframställning 4,2 -1,8 -5,1 -1,9
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,7 13,6 5,6 -0,1
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 9,9 1,7 1,7
31 Tillverkning av möbler 1,0 1,7 -6,1 -1,9
32 Annan tillverkning 0,7 15,7 15,7 1,1
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 6,2 1,7 2,5
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,7 0,1 0,1 1,9
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,5 8,6 4,0 5,3
36 Vattenförsörjning 1,1 -1,3 -1,3 1,0
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 40,7 7,1 3,2 0,7
Investeringsvaror 28,1 7,3 1,3 0,6
Varaktiga konsumtionsvaror 1,3 6,2 -0,7 -0,2
Andra konsumtionsvaror 13,9 8,5 2,9 -1,0
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,9 4,6 0,4 -0,5
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 -3,2 -11,6 -2,6
16-17 Skogsindustri 13,5 3,6 1,2 1,0
19-22 Kemisk industri 13,7 10,7 10,7 0,8
24-30 Metallindustri 38,1 7,6 2,1 1,1
26-27 El- och elektronikindustri 12,6 2,9 -3,5 -1,9
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 25,2 11,8 3,6 1,6
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,7 22,9 13,7 3,5

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2017, Industriproduktionen ökade i mars med 2,6 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/03/ttvi_2017_03_2017-05-10_kat_001_sv.html