Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.4.2017

Industriproduktionen minskade i februari med 0,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 0,1 procent i februari 2017 jämfört med februari 2016. Februari i år hade en arbetsdag färre än året innan. Den ursprungliga produktionen minskade i februari med 0,2 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i februari med 0,4 procent från föregående månad. I januari var produktionen på föregående månads nivå och i december minskade produktionen med 0,7 procent.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

I februari ökade produktionen mest inom den kemiska industrin, med 7,0 procent. Produktionen inom utvinning av mineral ökade med 5,8 procent från året innan och produktionen inom el- och elektronikindustrin med 1,0 procent. Inom metallindustrin sjönk produktionen med 0,3 från året innan och inom livsmedelsindustrin med 0,9 procent. Produktionsvolymen inom skogsindustrin minskade med 4,3 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 2/2016–2/2017, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 2/2016–2/2017, %, TOL 2008

I februari var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 82,8 procent, dvs. 0,7 procent högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i februari 90,2 procent, vilket var en minskning med 0,4 procentenheter från februari 2016. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i februari 84,2 procent, dvs. 1,8 procent högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för februari 2017 publiceras 10.5.2017 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för mars 2017. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (315,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. februari 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/02/ttvi_2017_02_2017-04-10_tie_001_sv.html