Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i februari med 0,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 0,1 procent i februari 2017 jämfört med februari 2016. Den säsongrensade produktionen sjönk i februari med 0,4 procent från januari.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i februari med 0,7 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen sjönk i februari med 0,6 procent från januari

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2017 Febr. / 2016 Febr. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2017 Febr. / 2016 Febr. Säsongrensad procentuell förändring, 2017 Febr. / 2017 Jan.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -0,2 -0,1 -0,4
B Utvinning av mineral 1,5 5,8 5,8 -4,0
C Tillverkning 84,3 0,5 0,7 -0,6
10 Livsmedelsframställning 6,9 -1,3 2,4 2,6
11 Framställning av drycker 1,1 -1,2 -1,5 2,0
13 Textilvarutillverkning 0,6 2,7 4,3 -0,4
14 Tillverkning av kläder 0,4 -37,1 -37,6 -9,7
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 -11,4 -11,4 -2,6
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 -9,0 -8,0 -8,6
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,8 -3,0 -3,0 -0,3
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,5 1,9 2,8 1,5
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 2,9 12,2 17,5 2,9
24 Stål- och metallframställning 4,2 -1,1 -1,6 -0,6
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,7 7,0 7,7 -1,0
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 -5,5 -5,8 -0,3
31 Tillverkning av möbler 1,0 8,6 9,6 1,9
32 Annan tillverkning 0,7 14,1 14,1 0,6
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 2,6 3,3 -6,9
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,7 -4,3 -4,3 -0,4
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,5 -8,7 -8,7 -7,5
36 Vattenförsörjning 1,1 -5,9 -5,9 -1,5
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 40,7 -0,7 -0,5 -1,4
Investeringsvaror 28,1 -0,7 0,1 -1,6
Varaktiga konsumtionsvaror 1,3 9,8 10,7 0,3
Andra konsumtionsvaror 13,9 5,4 5,9 4,7
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,9 -1,3 -0,9 1,5
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 -14,4 -12,3 -1,2
16-17 Skogsindustri 13,5 -4,6 -4,3 -2,0
19-22 Kemisk industri 13,7 7,0 7,0 1,2
24-30 Metallindustri 38,1 -0,7 -0,6 -1,8
26-27 El- och elektronikindustri 12,6 0,1 1,0 -3,8
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 25,2 -0,5 -0,3 -1,1
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,7 -4,3 -4,3 0,9

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. februari 2017, Industriproduktionen minskade i februari med 0,1 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/02/ttvi_2017_02_2017-04-10_kat_001_sv.html