Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 10.11.2016 (%)
BCDE Hela industrin 2016 / 04 4,3 4,2 -0,1
2016 / 05 5,5 6,4 0,9
2016 / 06 4,6 3,4 -1,2
2016 / 07 1,9 0,2 -1,7
2016 / 08 1,9 2,8 0,9
C Tillverkning 2016 / 04 4,6 4,5 -0,1
2016 / 05 6,2 7,2 1,0
2016 / 06 4,5 3,2 -1,3
2016 / 07 1,8 -0,1 -1,9
2016 / 08 3,5 4,6 1,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2016 / 04 0,2 0,2 0,0
2016 / 05 -8,4 -8,4 0,0
2016 / 06 -11,7 -11,7 0,0
2016 / 07 -6,2 -6,2 0,0
2016 / 08 0,9 0,9 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2016 / 04 4,3 4,7 0,4
2016 / 05 6,8 7,5 0,7
2016 / 06 5,8 6,9 1,1
2016 / 07 -3,2 -3,2 0,0
2016 / 08 3,7 4,2 0,5
16-17 Skogsindustri 2016 / 04 -0,8 0,3 1,1
2016 / 05 3,1 3,1 0,0
2016 / 06 -1,6 -2,2 -0,6
2016 / 07 -1,8 -2,6 -0,8
2016 / 08 0,4 1,3 0,9
19-22 Kemisk industri 2016 / 04 6,6 6,5 -0,1
2016 / 05 -1,5 0,1 1,6
2016 / 06 0,4 1,4 1,0
2016 / 07 4,8 2,5 -2,3
2016 / 08 -0,8 -1,8 -1,0
24-30, 33 Metallindustri 2016 / 04 6,0 4,9 -1,1
2016 / 05 10,2 10,9 0,7
2016 / 06 7,8 5,2 -2,6
2016 / 07 3,7 1,6 -2,1
2016 / 08 5,7 7,0 1,3
26-27 El- och elektronikindustri 2016 / 04 3,6 -3,2 -6,8
2016 / 05 1,1 0,9 -0,2
2016 / 06 -2,4 -2,8 -0,4
2016 / 07 3,6 2,8 -0,8
2016 / 08 15,5 16,7 1,2
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2016 / 04 4,7 5,6 0,9
2016 / 05 7,0 8,2 1,2
2016 / 06 5,6 4,1 -1,5
2016 / 07 1,5 -0,6 -2,1
2016 / 08 1,9 3,0 1,1

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/09/ttvi_2016_09_2016-11-10_rev_001_sv.html