Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i september med 3,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 3,5 procent i september 2016 jämfört med september 2015. Den säsongrensade produktionen ökade i september med 2,7 procent från augusti.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i september med 5,3 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i september med 2,9 procent från augusti.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2016 Sept. / 2015 Sept. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2016 Sept. / 2015 Sept. Säsongrensad procentuell förändring, 2016 Sept. / 2016 Aug.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 3,3 3,5 2,7
B Utvinning av mineral 1,0 -37,7 -37,7 8,2
C Tillverkning 85,3 4,9 5,3 2,9
10 Livsmedelsframställning 7,3 0,5 0,4 3,7
11 Framställning av drycker 1,2 -5,5 -3,6 -0,9
13 Textilvarutillverkning 0,6 4,2 5,1 2,9
14 Tillverkning av kläder 0,5 -14,3 -14,3 -3,2
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 4,2 4,2 1,3
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 4,3 1,2 2,4 1,4
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,1 1,2 1,2 0,3
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,6 -0,3 -0,2 -0,9
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,2 8,4 8,7 2,2
24 Stål- och metallframställning 5,0 3,8 4,5 10,8
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,4 2,0 1,1 0,7
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,4 14,7 15,5 11,0
31 Tillverkning av möbler 0,9 4,6 4,2 1,2
32 Annan tillverkning 0,8 6,1 6,1 -0,7
33 Rep o inst av maskiner o apparater 4,7 0,2 0,2 2,7
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,8 -5,2 -5,2 -6,3
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,9 7,8 7,8 3,6
36 Vattenförsörjning 0,4 4,9 4,9 1,3
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 41,6 0,8 0,5 2,2
Investeringsvaror 27,6 8,2 8,2 2,6
Varaktiga konsumtionsvaror 1,3 1,2 2,3 1,7
Andra konsumtionsvaror 14,8 6,2 6,5 5,2
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,5 -0,4 -0,4 2,9
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -2,8 -2,9 1,7
16-17 Skogsindustri 13,5 1,2 1,2 0,4
19-22 Kemisk industri 13,1 8,8 8,8 3,6
24-30 Metallindustri 37,6 6,8 8,0 3,0
26-27 El- och elektronikindustri 11,1 3,9 3,9 -1,9
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,2 7,3 8,1 5,0
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 3,2 3,2 2,6

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2016, Industriproduktionen ökade i september med 3,5 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/09/ttvi_2016_09_2016-11-10_kat_001_sv.html