Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.10.2016

Industriproduktionen minskade i augusti med 2,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 2,8 procent i augusti 2016 jämfört med augusti år 2015. Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen ökade under januari–augusti med en procent från året innan. I augusti fanns det två arbetsdagar fler än i augusti 2015. Enligt ursprungliga uppgifter ökade industriproduktionen med 1,9 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade med 3,4 procent i augusti. I juli ökade produktionen med 0,8 procent jämfört med föregående månad. I juni ökade den säsongrensade produktionen med 0,8 procent från maj.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Av huvudnäringsgrenarna minskade produktionen mest inom utvinning av mineral, med 39,8 procent. Den regniga augustimånaden gynnade inte torvproduktionen. Produktionen inom metallindustrin minskade i augusti med 0,6 procent jämfört med året innan. Produktionen inom den kemiska industrin minskade med 0,8 procent jämfört med året innan. Inom livsmedelsindustrin minskade produktionen med 3,6 procent i augusti. Av huvudnäringsgrenarna ökade produktionen inom elproduktionen med något under en procent i augusti. Dessutom ökade produktionen inom el- och elektronikindustrin med 8,4 procent jämfört med året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 8/2015–8/2016, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 8/2015–8/2016, %, TOL 2008

I augusti var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 80,2 procent, dvs. 0,2 procentenheter lägre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i augusti 88,1 procent, dvs. 3,9 procentenheter högre än i augusti 2015. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i augusti 79,7 procent, dvs. 2,1 procentenheter lägre än året innan.

De reviderade uppgifterna för augusti 2016 publiceras 10.11.2016 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för september 2016. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (312,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/08/ttvi_2016_08_2016-10-10_tie_001_sv.html