Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i augusti med 2,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 2,8 procent i augusti 2016 jämfört med augusti år 2015. Den säsongrensade produktionen minskade i augusti med 3,4 procent jämfört med juli.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i augusti med 1,9 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i augusti med 3 procent jämfört med juli.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2016 Aug. / 2015 Aug. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2016 Aug. / 2015 Aug. Säsongrensad procentuell förändring, 2016 Aug. / 2016 Juli
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 1,9 -2,8 -3,4
B Utvinning av mineral 1,0 -39,8 -39,8 -40,8
C Tillverkning 85,3 3,5 -1,9 -3,0
10 Livsmedelsframställning 7,3 2,7 -4,5 -4,0
11 Framställning av drycker 1,2 9,4 1,5 -4,2
13 Textilvarutillverkning 0,6 0,9 -6,9 -2,9
14 Tillverkning av kläder 0,5 -13,9 -20,1 -0,5
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -3,6 -3,6 -2,5
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 4,3 2,2 -4,9 -2,0
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,1 -0,4 -0,4 0,5
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,6 5,8 -0,2 -1,2
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,2 8,8 1,3 -0,7
24 Stål- och metallframställning 5,0 -2,3 -5,6 -12,5
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,4 2,4 -3,5 -6,0
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,4 8,6 1,8 -4,1
31 Tillverkning av möbler 0,9 7,8 -1,4 -2,6
32 Annan tillverkning 0,8 3,8 3,8 3,2
33 Rep o inst av maskiner o apparater 4,7 -2,4 -6,5 -1,6
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,8 0,9 0,9 1,0
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,9 -1,2 -1,2 1,0
36 Vattenförsörjning 0,4 2,4 2,4 -0,7
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 41,6 0,5 -2,9 -3,7
Investeringsvaror 27,6 6,6 0,8 -2,9
Varaktiga konsumtionsvaror 1,3 7,1 -2,3 -2,5
Andra konsumtionsvaror 14,8 -1,6 -8,6 -6,6
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,5 3,7 -3,6 -3,9
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -5,6 -21,8 -7,8
16-17 Skogsindustri 13,5 0,4 -1,8 -0,6
19-22 Kemisk industri 13,1 -0,8 -0,8 -1,3
24-30 Metallindustri 37,6 6,8 0,3 -3,4
26-27 El- och elektronikindustri 11,1 15,5 8,4 -1,0
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,2 3,6 -3,0 -3,8
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 -3,0 -3,0 -0,8

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2016, Industriproduktionen minskade i augusti med 2,8 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/08/ttvi_2016_08_2016-10-10_kat_001_sv.html