Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.9.2016

Industriproduktionen ökade i juli med 6,6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 6,6 procent i juli 2016 jämfört med juli 2015. Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen ökade under januari–juli med 1,8 procent från året innan. Industriproduktionen har ökat fr.o.m. april.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i juli och juni med 1,3 procent jämfört med föregående månader. I maj ökade den säsongrensade produktionen med 0,1 procent från april.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Av huvudnäringsgrenarna ökade produktionen mest inom utvinning av mineral, med 115,3 procent. Ökningen berodde till stor del på torvproduktionen, som tilltog tack vare det gynnsamma vädret. Produktionen inom metallindustrin ökade med 9,9 procent i juli jämfört med året innan. Produktionen inom den kemiska industrin ökade med 4,8 procent jämfört med året innan. Produktionen inom livsmedelsindustrin ökade i juli med 3,8 procent. Av huvudnäringsgrenarna minskade produktionen i juli bara inom elproduktionen, med 6,2 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 7/2015–7/2016, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 7/2015–7/2016, %, TOL 2008

I juli var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 73,6 procent, dvs. 0,1 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juli 82,8 procent, dvs. 1,6 procentenheter högre än i juli 2015. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juli 72,1 procent, dvs. 1,4 procentenheter lägre än året innan.

De reviderade uppgifterna för juli 2016 publiceras 10.10.2016 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för augusti 2016. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (312,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 9.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/07/ttvi_2016_07_2016-09-09_tie_001_sv.html