Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 09.09.2016 (%)
BCDE Hela industrin 2016 / 02 1,5 3,3 1,8
2016 / 03 -2,6 -4,3 -1,7
2016 / 04 4,3 4,2 -0,1
2016 / 05 5,5 6,5 1,0
2016 / 06 4,6 4,1 -0,5
C Tillverkning 2016 / 02 0,3 2,3 2,0
2016 / 03 -3,1 -4,9 -1,8
2016 / 04 4,6 4,5 -0,1
2016 / 05 6,2 7,3 1,1
2016 / 06 4,5 3,9 -0,6
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2016 / 02 8,6 8,6 0,0
2016 / 03 0,5 0,5 0,0
2016 / 04 0,2 0,2 0,0
2016 / 05 -8,4 -8,4 0,0
2016 / 06 -11,7 -11,7 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2016 / 02 6,1 6,3 0,2
2016 / 03 2,1 1,4 -0,7
2016 / 04 4,3 4,8 0,5
2016 / 05 6,8 7,6 0,8
2016 / 06 5,8 7,0 1,2
16-17 Skogsindustri 2016 / 02 2,1 3,2 1,1
2016 / 03 -1,4 -1,4 0,0
2016 / 04 -0,8 0,2 1,0
2016 / 05 3,1 3,1 0,0
2016 / 06 -1,6 -2,1 -0,5
19-22 Kemisk industri 2016 / 02 3,1 3,8 0,7
2016 / 03 -9,7 -9,6 0,1
2016 / 04 6,6 6,3 -0,3
2016 / 05 -1,5 -0,2 1,3
2016 / 06 0,4 1,6 1,2
24-30, 33 Metallindustri 2016 / 02 -1,8 0,8 2,6
2016 / 03 -2,1 -5,5 -3,4
2016 / 04 6,0 4,9 -1,1
2016 / 05 10,2 11,0 0,8
2016 / 06 7,8 6,6 -1,2
26-27 El- och elektronikindustri 2016 / 02 -7,3 -4,4 2,9
2016 / 03 -0,6 -4,8 -4,2
2016 / 04 3,6 -3,3 -6,9
2016 / 05 1,1 0,7 -0,4
2016 / 06 -2,4 -3,0 -0,6
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2016 / 02 1,6 3,4 1,8
2016 / 03 -3,5 -5,0 -1,5
2016 / 04 4,7 5,6 0,9
2016 / 05 7,0 8,3 1,3
2016 / 06 5,6 5,0 -0,6

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/07/ttvi_2016_07_2016-09-09_rev_001_sv.html