Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i juli med 6,6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 6,6 procent i juli 2016 jämfört med juli 2015. Den säsongrensade produktionen ökade i juli med 1,3 procent från juni.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i juli med 7,0 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i juli med 1,5 procent från juni.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2016 Juli / 2015 Juli Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2016 Juli / 2015 Juli Säsongrensad procentuell förändring, 2016 Juli / 2016 Juni
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 1,9 6,6 1,3
B Utvinning av mineral 1,0 115,3 115,3 -24,5
C Tillverkning 85,3 1,8 7,0 1,5
10 Livsmedelsframställning 7,3 -4,1 2,9 -0,2
11 Framställning av drycker 1,2 1,7 7,8 4,6
13 Textilvarutillverkning 0,6 2,1 10,6 4,4
14 Tillverkning av kläder 0,5 -8,5 -1,6 6,0
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -4,6 -4,6 2,3
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 4,3 -4,9 1,9 1,6
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,1 -0,6 -0,6 0,2
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,6 -2,3 2,7 2,4
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,2 -2,7 4,1 0,5
24 Stål- och metallframställning 5,0 11,5 13,2 4,3
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,4 10,1 18,5 7,4
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,4 -0,0 5,4 -5,9
31 Tillverkning av möbler 0,9 6,4 16,0 3,6
32 Annan tillverkning 0,8 5,0 5,0 -2,4
33 Rep o inst av maskiner o apparater 4,7 -3,7 0,5 1,5
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,8 -6,2 -6,2 3,3
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,9 -6,5 -6,5 2,3
36 Vattenförsörjning 0,4 6,6 6,6 1,1
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 41,6 1,1 5,1 0,4
Investeringsvaror 27,6 5,4 11,7 1,2
Varaktiga konsumtionsvaror 1,3 1,6 10,6 3,1
Andra konsumtionsvaror 14,8 3,7 11,5 3,9
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,5 -3,2 3,8 0,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -4,0 21,2 11,2
16-17 Skogsindustri 13,5 -1,8 0,7 0,8
19-22 Kemisk industri 13,1 4,8 4,8 0,5
24-30 Metallindustri 37,6 4,7 11,1 1,8
26-27 El- och elektronikindustri 11,1 3,6 10,4 4,9
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,2 2,3 8,5 0,0
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 3,9 3,9 -0,9

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2016, Industriproduktionen ökade i juli med 6,6 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/07/ttvi_2016_07_2016-09-09_kat_001_sv.html