Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i maj med en procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med en procent i maj 2016 jämfört med maj 2015. Den säsongrensade produktionen minskade i maj med 0,5 procent från april.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i maj med 1,3 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i maj med 0,3 procent från april.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2016 Maj / 2015 Maj Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2016 Maj / 2015 Maj Säsongrensad procentuell förändring, 2016 Maj / 2016 April
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 5,5 1,0 -0,5
B Utvinning av mineral 1,0 101,0 101,0 25,4
C Tillverkning 85,3 6,2 1,3 -0,3
10 Livsmedelsframställning 7,3 4,7 -2,2 -1,9
11 Framställning av drycker 1,2 18,6 11,0 -1,8
13 Textilvarutillverkning 0,6 7,4 0,5 -1,2
14 Tillverkning av kläder 0,5 -10,6 -17,0 -6,7
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 20,6 20,6 6,0
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 4,3 8,5 1,4 -1,1
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,1 0,3 0,3 1,0
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,6 -1,2 -7,4 0,7
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,2 3,6 -3,5 -6,1
24 Stål- och metallframställning 5,0 19,0 16,5 4,4
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,4 3,1 -2,3 0,2
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,4 22,8 17,3 6,5
31 Tillverkning av möbler 0,9 3,6 -5,2 -2,6
32 Annan tillverkning 0,8 11,1 11,1 2,4
33 Rep o inst av maskiner o apparater 4,7 0,5 -3,7 -2,8
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,8 -8,4 -8,4 -4,2
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,9 3,6 3,6 0,6
36 Vattenförsörjning 0,4 5,9 5,9 0,1
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 41,6 5,9 2,4 0,4
Investeringsvaror 27,6 13,0 6,6 0,9
Varaktiga konsumtionsvaror 1,3 6,7 -2,3 -2,0
Andra konsumtionsvaror 14,8 -3,5 -10,0 -5,0
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,5 6,8 -0,3 -1,7
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 3,5 -6,7 -3,4
16-17 Skogsindustri 13,5 3,1 0,8 0,1
19-22 Kemisk industri 13,1 -1,5 -1,5 -3,2
24-30 Metallindustri 37,6 11,5 6,1 1,3
26-27 El- och elektronikindustri 11,1 1,1 -5,2 -0,6
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,2 12,5 7,0 2,4
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 18,2 18,2 3,5

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2016, Industriproduktionen ökade i maj med en procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/05/ttvi_2016_05_2016-07-08_kat_001_sv.html