Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.6.2016

Industriproduktionen ökade i april med 2,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 2,1 procent i april 2016 jämfört med april 2015. Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen ökade under januari–april med 0,3 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i april med 1,8 procent jämfört med mars. I mars minskade den säsongrensade produktionen med 1,8 procent. I februari ökade den säsongrensade produktionen med 1,9 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Av huvudnäringsgrenarna ökade produktionen mest inom utvinning av mineral, med 14,5 procent. Produktionen inom den kemiska industrin ökade i april med 6,6 procent jämfört med året innan. Produktionen inom livsmedelsindustrin ökade i april med 2,7 procent. Av huvudnäringsgrenarna minskade produktionen bara inom skogsindustrin, med 1,9 procent jämfört med året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 4/2015–4/2016, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 4/2015–4/2016, %, TOL 2008

I april var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 83,4 procent, dvs. 2,4 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i april 90 procent, dvs. 0,6 procentenheter högre än i april 2015. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i april 85 procent, dvs. 2,6 procentenheter högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för april 2016 publiceras 8.7.2016 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för maj 2016. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (311,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/04/ttvi_2016_04_2016-06-10_tie_001_sv.html