Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i april med 2,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 2,1 procent i april 2016 jämfört med april 2015. Den säsongrensade produktionen ökade i april med 1,8 procent jämfört med mars.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i april med 1,9 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i april med 1,6 procent jämfört med mars.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2016 April / 2015 April Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2016 April / 2015 April Säsongrensad procentuell förändring, 2016 April / 2016 Mars
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 4,3 2,1 1,8
B Utvinning av mineral 1,0 14,5 14,5 2,1
C Tillverkning 85,3 4,6 1,9 1,6
10 Livsmedelsframställning 7,3 4,3 2,3 0,3
11 Framställning av drycker 1,2 4,1 3,4 0,8
13 Textilvarutillverkning 0,6 9,7 6,9 1,5
14 Tillverkning av kläder 0,5 -3,0 -6,5 -1,1
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -5,9 -5,9 2,7
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 4,3 7,0 2,4 -0,6
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,1 -4,5 -4,5 -1,0
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,6 -5,1 -8,1 -2,9
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,2 10,7 5,8 1,7
24 Stål- och metallframställning 5,0 11,9 7,8 -0,9
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,4 -2,2 -4,5 0,2
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,4 10,2 5,1 6,3
31 Tillverkning av möbler 0,9 0,5 -2,8 -1,6
32 Annan tillverkning 0,8 1,4 1,4 -2,3
33 Rep o inst av maskiner o apparater 4,7 5,9 3,7 4,2
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,8 0,2 0,2 1,5
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,9 9,0 5,8 7,7
36 Vattenförsörjning 0,4 6,2 6,2 1,9
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 41,6 1,1 0,1 0,6
Investeringsvaror 27,6 9,2 6,1 2,5
Varaktiga konsumtionsvaror 1,3 3,0 -0,0 0,0
Andra konsumtionsvaror 14,8 5,0 3,0 1,9
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,5 4,3 2,7 0,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 1,9 -0,9 1,1
16-17 Skogsindustri 13,5 -0,8 -1,9 -0,4
19-22 Kemisk industri 13,1 6,6 6,6 4,6
24-30 Metallindustri 37,6 6,0 3,4 1,9
26-27 El- och elektronikindustri 11,1 3,6 0,4 -0,6
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,2 5,9 1,4 2,5
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 9,8 9,8 2,8

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2016, Industriproduktionen ökade i april med 2,1 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/04/ttvi_2016_04_2016-06-10_kat_001_sv.html