Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i mars med 1,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,7 procent i mars 2016 jämfört med mars 2015. Den säsongrensade produktionen minskade i mars med 1,7 procent från februari.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i mars med 1,8 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i mars med 1,3 procent från februari.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2016 Mars / 2015 Mars Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2016 Mars / 2015 Mars Säsongrensad procentuell förändring, 2016 Mars / 2016 Febr.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -2,6 -1,7 -1,7
B Utvinning av mineral 1,0 17,8 17,8 -3,2
C Tillverkning 85,3 -3,1 -1,8 -1,3
10 Livsmedelsframställning 7,3 1,2 2,4 -0,2
11 Framställning av drycker 1,2 7,7 7,4 -2,8
13 Textilvarutillverkning 0,6 -2,4 0,2 2,2
14 Tillverkning av kläder 0,5 -2,6 1,1 3,2
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -21,8 -21,8 -8,3
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 4,3 0,5 5,0 -1,2
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,1 -2,2 -2,2 -1,9
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,6 -2,4 1,5 3,6
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,2 -5,1 -0,5 -1,2
24 Stål- och metallframställning 5,0 8,1 9,9 -0,3
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,4 -1,5 -0,2 -0,1
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,4 -8,1 -6,6 -3,4
31 Tillverkning av möbler 0,9 2,7 6,5 -1,7
32 Annan tillverkning 0,8 -12,2 -12,2 -2,0
33 Rep o inst av maskiner o apparater 4,7 -8,1 -6,1 -3,7
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,8 0,5 0,5 -2,1
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,9 -12,9 -10,3 -18,7
36 Vattenförsörjning 0,4 2,4 2,4 -3,3
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 41,6 -2,4 -1,2 -2,7
Investeringsvaror 27,6 -3,2 -0,4 0,3
Varaktiga konsumtionsvaror 1,3 0,8 3,6 -0,7
Andra konsumtionsvaror 14,8 -3,9 -2,3 -0,4
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,5 2,1 3,2 -1,8
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -6,4 -4,4 1,1
16-17 Skogsindustri 13,5 -1,4 -0,2 -2,1
19-22 Kemisk industri 13,1 -9,7 -9,7 -2,7
24-30 Metallindustri 37,6 -1,5 -0,9 -0,5
26-27 El- och elektronikindustri 11,1 -0,6 2,7 4,9
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,2 -4,9 -2,9 -2,4
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 7,8 7,8 -8,4

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2016, Industriproduktionen minskade i mars med 1,7 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/03/ttvi_2016_03_2016-05-10_kat_001_sv.html