Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.4.2016

Industriproduktionen ökade i februari med 1,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,5 procent i februari 2016 jämfört med februari 2015. Produktionen ökade i februari inom flera huvudnäringsgrenar.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i februari med 1,6 procent jämfört med januari. I januari minskade den säsongrensade produktionen med 2,2 procent. I december ökade den säsongrensade produktionen med 0,9 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Av huvudnäringsgrenarna ökade produktionen mest inom utvinning av mineral, med nästan 20 procent. Produktionen inom livsmedelsindustrin ökade i februari med 5,5 procent. Produktionen inom den kemiska industrin ökade med 3,1 procent från året innan. Mest minskade produktionen inom el- och elektronikindustrin, med 8,2 procent. Produktionen inom metallindustrin minskade i februari med 1,7 procent jämfört med året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 2/2015–2/2016, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 2/2015–2/2016, %, TOL 2008

I februari var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 81,7 procent, dvs. 2,4 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i februari 87,2 procent, vilket var 0,9 procentenheter högre än i februari 2015. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i februari 83,3 procent, dvs. 2,8 procentenheter högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för februari 2016 publiceras 10.5.2016 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för mars 2016. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (311,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 8.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. februari 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/02/ttvi_2016_02_2016-04-08_tie_001_sv.html