Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i februari med 1,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,5 procent i februari 2016 jämfört med februari 2015. Den säsongrensade produktionen ökade i februari med 1,6 procent från januari.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen för tillverkning (C) var 0,2 procent större i februari jämfört med året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i februari med 1,5 procent från januari.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2016 Febr. / 2015 Febr. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2016 Febr. / 2015 Febr. Säsongrensad procentuell förändring, 2016 Febr. / 2016 Jan.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 1,5 1,5 1,6
B Utvinning av mineral 1,0 19,7 19,7 17,9
C Tillverkning 85,3 0,3 0,2 1,5
10 Livsmedelsframställning 7,3 5,0 0,8 0,6
11 Framställning av drycker 1,2 12,9 13,1 8,1
13 Textilvarutillverkning 0,6 -8,5 -9,7 -1,4
14 Tillverkning av kläder 0,5 -6,7 -7,7 -4,3
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 15,8 15,8 6,2
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 4,3 6,6 5,7 5,4
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,1 -0,1 -0,1 0,8
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,6 -3,6 -4,7 -1,1
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,2 2,5 -1,7 -1,4
24 Stål- och metallframställning 5,0 7,4 7,9 6,7
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,4 -2,0 -2,6 0,7
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,4 -4,5 -3,9 0,5
31 Tillverkning av möbler 0,9 1,2 0,3 3,3
32 Annan tillverkning 0,8 -14,7 -14,7 2,6
33 Rep o inst av maskiner o apparater 4,7 -6,0 -6,6 0,4
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,8 8,6 8,6 -4,0
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,9 16,2 16,2 16,5
36 Vattenförsörjning 0,4 7,5 7,5 3,5
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 41,6 2,6 2,5 4,5
Investeringsvaror 27,6 -4,4 -5,1 1,2
Varaktiga konsumtionsvaror 1,3 -2,9 -3,6 1,4
Andra konsumtionsvaror 14,8 3,6 3,1 -1,5
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,5 6,1 5,5 2,9
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -3,3 -5,0 -1,9
16-17 Skogsindustri 13,5 2,1 1,7 1,9
19-22 Kemisk industri 13,1 3,1 3,1 0,3
24-30 Metallindustri 37,6 -1,4 -1,2 2,5
26-27 El- och elektronikindustri 11,1 -7,3 -8,2 2,6
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,2 -1,2 -1,1 1,3
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 24,4 24,4 16,4

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. februari 2016, Industriproduktionen ökade i februari med 1,5 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/02/ttvi_2016_02_2016-04-08_kat_001_sv.html