Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.3.2016

Industriproduktionen minskade i januari med 2,0 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 2,0 procent i januari 2016 jämfört med januari 2015. Januari förde inte med sig någon vändning i det trångmål som industrin befinner sig i. Produktionen inom metallindustrin var redan i slutet av året inne i en tillväxtperiod, men i januari vände den till en minskning med 7,5 procent. Den kemiska industrin och livsmedelsindustrin visade en ökning, vilket var positivt.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i januari med 2,1 procent jämfört med december. I december ökade den säsongrensade produktionen med 0,8 procent. I november ökade den säsongrensade produktionen med 0,1 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Av huvudnäringsgrenarna ökade elproduktionen mest, med 9,4 procent. Produktionen inom livsmedelsindustrin ökade i januari med 2,8 procent. Produktionen inom den kemiska industrin ökade med 2,5 procent från året innan. Mest minskade produktionen inom el- och elektronikindustrin, med 15,0 procent. Produktionen inom metallindustrin minskade i januari med 7,5 procent jämfört med året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 1/2015–1/2016, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 1/2015–1/2016, %, TOL 2008

I januari var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 79,2 procent, dvs. 0,3 procentenheter lägre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i januari 91,6 procent, dvs. 4,8 procentenheter högre än i januari 2015. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i januari 78,3 procent, dvs. 2,8 procentenheter lägre än året innan.

De reviderade uppgifterna för januari 2016 publiceras 8.4.2016 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för februari 2016. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (312,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/01/ttvi_2016_01_2016-03-10_tie_001_sv.html