Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 10.03.2016 (%)
BCDE Hela industrin 2015 / 08 -2,8 -2,0 0,8
2015 / 09 1,9 1,2 -0,7
2015 / 10 -2,7 -3,2 -0,5
2015 / 11 -0,4 1,0 1,4
2015 / 12 3,7 5,2 1,5
C Tillverkning 2015 / 08 -3,4 -2,4 1,0
2015 / 09 1,8 1,3 -0,5
2015 / 10 -3,2 -3,8 -0,6
2015 / 11 -0,2 1,5 1,7
2015 / 12 3,9 5,6 1,7
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2015 / 08 2,5 2,5 0,0
2015 / 09 0,0 0,0 0,0
2015 / 10 0,9 0,9 0,0
2015 / 11 -1,0 -1,0 0,0
2015 / 12 2,1 2,1 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2015 / 08 -2,7 -2,7 0,0
2015 / 09 4,7 3,7 -1,0
2015 / 10 -5,7 -5,0 0,7
2015 / 11 -0,0 0,6 0,6
2015 / 12 -4,7 -2,1 2,6
16-17 Skogsindustri 2015 / 08 1,3 2,6 1,3
2015 / 09 -3,8 -1,8 2,0
2015 / 10 -3,9 -2,5 1,4
2015 / 11 3,6 5,0 1,4
2015 / 12 2,7 3,9 1,2
19-22 Kemisk industri 2015 / 08 4,1 3,5 -0,6
2015 / 09 2,6 1,1 -1,5
2015 / 10 -1,2 -2,8 -1,6
2015 / 11 -5,2 -2,5 2,7
2015 / 12 -0,4 1,3 1,7
24-30, 33 Metallindustri 2015 / 08 -8,2 -5,5 2,7
2015 / 09 3,5 2,6 -0,9
2015 / 10 -3,0 -4,2 -1,2
2015 / 11 0,7 2,1 1,4
2015 / 12 8,2 9,4 1,2
26-27 El- och elektronikindustri 2015 / 08 -13,1 -14,9 -1,8
2015 / 09 -9,6 -10,9 -1,3
2015 / 10 -7,2 -8,7 -1,5
2015 / 11 -4,8 -4,7 0,1
2015 / 12 5,3 4,0 -1,3
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2015 / 08 -2,0 -0,5 1,5
2015 / 09 3,6 3,2 -0,4
2015 / 10 -2,6 -3,1 -0,5
2015 / 11 0,5 2,4 1,9
2015 / 12 3,7 5,9 2,2

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2016, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/01/ttvi_2016_01_2016-03-10_rev_001_sv.html