Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i januari med 2,0 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 2,0 procent i januari 2016 jämfört med januari 2015. Den säsongrensade produktionen minskade i januari med 2,1 procent från december.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i januari med 3,1 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i januari med 2,5 procent från december.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2016 Jan. / 2015 Jan. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2016 Jan. / 2015 Jan. Säsongrensad procentuell förändring, 2016 Jan. / 2015 Dec.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -3,7 -2,0 -2,1
B Utvinning av mineral 1,0 -8,3 -8,3 -13,2
C Tillverkning 85,3 -5,6 -3,1 -2,5
10 Livsmedelsframställning 7,3 -1,0 2,9 2,6
11 Framställning av drycker 1,2 3,0 3,6 3,2
13 Textilvarutillverkning 0,6 -11,1 -4,9 1,8
14 Tillverkning av kläder 0,5 -7,7 -4,2 -2,9
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -21,9 -21,9 1,2
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 4,3 -5,3 -2,9 0,5
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,1 -2,3 -2,3 -4,5
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,6 -7,6 -5,5 -0,4
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,2 5,3 7,5 2,3
24 Stål- och metallframställning 5,0 -4,3 -1,1 -5,9
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,4 -11,8 -7,6 -0,5
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,4 -10,9 -6,3 -24,0
31 Tillverkning av möbler 0,9 -2,4 1,0 -1,9
32 Annan tillverkning 0,8 -6,4 -6,4 -3,1
33 Rep o inst av maskiner o apparater 4,7 -2,7 -0,6 -0,9
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,8 9,4 9,4 5,5
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,9 -9,7 -9,7 -10,9
36 Vattenförsörjning 0,4 3,5 3,5 -0,2
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 41,6 -5,5 -4,8 -3,7
Investeringsvaror 27,6 -11,2 -8,6 -5,9
Varaktiga konsumtionsvaror 1,3 -1,3 1,5 -1,9
Andra konsumtionsvaror 14,8 2,7 5,6 2,6
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,5 -0,5 2,8 2,8
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -12,2 -4,8 4,7
16-17 Skogsindustri 13,5 -3,2 -1,9 -3,0
19-22 Kemisk industri 13,1 2,5 2,5 -0,8
24-30 Metallindustri 37,6 -11,6 -8,3 -5,2
26-27 El- och elektronikindustri 11,1 -17,7 -15,0 -6,3
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,2 -8,7 -4,1 -5,7
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 0,1 0,1 -7,0

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2016, Industriproduktionen minskade i januari med 2,0 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/01/ttvi_2016_01_2016-03-10_kat_001_sv.html