Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i november med 1,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,7 procent i november 2015 jämfört med november år 2014. Den säsongrensade produktionen minskade i november med 0,5 procent från oktober.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen för tillverkning (C) var 1,8 procent mindre i november än året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i november med 0,5 procent från oktober.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2015 Nov. / 2014 Nov. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2015 Nov. / 2014 Nov. Säsongrensad procentuell förändring, 2015 Nov. / 2015 Okt.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -0,4 -1,7 -0,5
B Utvinning av mineral 1,9 -0,8 -0,8 7,2
C Tillverkning 85,0 -0,2 -1,8 -0,5
10 Livsmedelsframställning 7,7 1,1 -2,2 0,6
11 Framställning av drycker 1,3 -7,1 -8,9 -5,1
13 Textilvarutillverkning 0,5 -0,8 -5,1 -2,8
14 Tillverkning av kläder 0,4 -18,5 -21,5 -8,2
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 -27,2 -27,2 -7,8
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 3,5 0,8 0,7
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,4 3,6 3,6 3,5
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 -5,4 -8,7 -3,4
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,3 1,1 -2,0 -1,9
24 Stål- och metallframställning 5,6 4,6 4,0 -9,7
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,3 0,6 -1,6 0,8
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 -0,6 -1,9 -0,8
31 Tillverkning av möbler 1,1 1,6 -2,7 -2,2
32 Annan tillverkning 0,9 -1,8 -1,8 -1,3
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 9,9 7,6 -1,8
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,6 -1,0 -1,0 -5,8
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,6 -15,1 -15,1 -17,8
36 Vattenförsörjning 0,3 -0,5 -0,5 -0,1
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 42,2 1,1 -0,2 -0,4
Investeringsvaror 26,0 2,0 -0,7 -0,3
Varaktiga konsumtionsvaror 1,4 5,4 1,8 -0,2
Andra konsumtionsvaror 15,0 -7,2 -10,2 -2,2
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 9,0 -0,0 -3,1 -0,3
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 -10,4 -13,2 -6,4
16-17 Skogsindustri 13,0 3,6 2,5 3,1
19-22 Kemisk industri 13,4 -5,2 -5,2 -0,9
24-30 Metallindustri 37,6 -0,2 -1,6 -0,2
26-27 El- och elektronikindustri 10,3 -4,8 -7,8 -2,6
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 25,6 2,2 0,5 0,0
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 7,7 7,7 5,5

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2015, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2015, Industriproduktionen minskade i november med 1,7 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2015/11/ttvi_2015_11_2016-01-08_kat_001_sv.html