Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.11.2015

Industriproduktionen ökade i september med 1,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,3 procent i september 2015 jämfört med september 2014. Under januari–september minskade industriproduktionen med 1,7 procent från året innan. Den långvariga minskningen av industriproduktionen vände uppåt i september.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i september med 1,1 procent jämfört med augusti. I augusti minskade den säsongrensade produktionen med 0,1 procent från juli. I juli minskade den säsongrensade produktionen med 0,4 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen ökade i september inom flera huvudnäringsgrenar. Mest ökade produktionen inom utvinning av mineral, med 19,5 procent. September var regnfattig, vilket gjorde att torvproduktionen ökade. Den långvariga minskningen inom livsmedelsindustrin vände uppåt i september och visade en ökning på nästan 4 procent. Inom den kemiska industrin ökade produktionen med 2,6 procent. Produktionen inom skogsindustrin minskade i september med 3,8 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 9/2014–9/2015, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 9/2014–9/2015, %, TOL 2008

I september var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 80,6 procent, dvs. 0,3 procentenheter lägre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i september 81,6 procent, dvs. 5,2 procentenheter lägre än i september 2014. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i september 82,7 procent, dvs. 0,7 procent högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för september 2015 publiceras 10.12.2015 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för oktober 2015. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2015, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (311,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2015/09/ttvi_2015_09_2015-11-10_tie_001_sv.html