Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 10.11.2015 (%)
BCDE Hela industrin 2015 / 04 -4,2 -2,2 2,0
2015 / 05 -7,2 -6,1 1,1
2015 / 06 1,7 3,1 1,4
2015 / 07 -1,9 -1,5 0,4
2015 / 08 -2,8 -1,7 1,1
C Tillverkning 2015 / 04 -4,9 -2,6 2,3
2015 / 05 -7,5 -6,2 1,3
2015 / 06 1,9 3,4 1,5
2015 / 07 -0,9 -0,4 0,5
2015 / 08 -3,4 -2,1 1,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2015 / 04 4,1 4,1 0,0
2015 / 05 -0,5 -0,5 0,0
2015 / 06 10,0 10,0 0,0
2015 / 07 10,4 10,4 0,0
2015 / 08 2,5 2,5 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2015 / 04 -5,4 -7,1 -1,7
2015 / 05 -4,8 -5,2 -0,4
2015 / 06 -4,7 -6,5 -1,8
2015 / 07 -0,7 -0,7 0,0
2015 / 08 -2,7 -3,7 -1,0
16-17 Skogsindustri 2015 / 04 -1,5 -1,2 0,3
2015 / 05 -5,4 -5,7 -0,3
2015 / 06 1,6 2,1 0,5
2015 / 07 -1,3 -1,0 0,3
2015 / 08 1,3 1,5 0,2
19-22 Kemisk industri 2015 / 04 -9,7 -0,3 9,4
2015 / 05 -14,6 -10,7 3,9
2015 / 06 4,6 6,0 1,4
2015 / 07 -1,5 -0,1 1,4
2015 / 08 4,1 0,5 -3,6
24-30, 33 Metallindustri 2015 / 04 -4,3 -1,4 2,9
2015 / 05 -7,6 -5,5 2,1
2015 / 06 2,9 5,2 2,3
2015 / 07 -0,4 -0,2 0,2
2015 / 08 -8,2 -4,3 3,9
26-27 El- och elektronikindustri 2015 / 04 1,4 1,4 0,0
2015 / 05 -8,7 -10,5 -1,8
2015 / 06 2,9 0,5 -2,4
2015 / 07 -8,5 -8,5 0,0
2015 / 08 -13,1 -13,2 -0,1
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2015 / 04 -5,7 -3,1 2,6
2015 / 05 -7,4 -5,7 1,7
2015 / 06 1,8 3,8 2,0
2015 / 07 0,2 0,8 0,6
2015 / 08 -2,0 -0,6 1,4

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2015, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2015, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2015/09/ttvi_2015_09_2015-11-10_rev_001_sv.html