Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i september med 1,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,3 procent i september 2015 jämfört med september 2014. Den säsongrensade produktionen ökade i september med 1,1 procent från augusti.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen för tillverkning (C) var en procent större i september än året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i september med 1,2 procent från augusti.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2015 Sept. / 2014 Sept. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2015 Sept. / 2014 Sept. Säsongrensad procentuell förändring, 2015 Sept. / 2015 Aug.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 1,9 1,3 1,1
B Utvinning av mineral 1,9 19,5 19,5 6,7
C Tillverkning 85,0 1,8 1,0 1,2
10 Livsmedelsframställning 7,7 4,8 4,2 3,9
11 Framställning av drycker 1,3 4,1 2,8 4,1
13 Textilvarutillverkning 0,5 5,3 3,0 -6,4
14 Tillverkning av kläder 0,4 -17,9 -17,9 0,5
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 -24,7 -24,7 -10,3
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 -2,7 -3,3 -2,0
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,4 -4,2 -4,2 -2,1
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 -1,2 -0,3 3,1
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,3 -3,8 -4,1 -3,5
24 Stål- och metallframställning 5,6 15,8 14,0 8,7
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,3 -2,5 -3,4 -2,0
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 8,1 5,6 6,7
31 Tillverkning av möbler 1,1 -0,9 -1,0 -3,3
32 Annan tillverkning 0,9 14,5 14,5 3,0
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 19,0 19,0 4,2
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,6 0,0 0,0 -1,4
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,6 -6,1 -6,1 -3,0
36 Vattenförsörjning 0,3 0,2 0,2 -0,6
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 42,2 -0,5 -0,8 1,2
Investeringsvaror 26,0 5,5 5,5 3,1
Varaktiga konsumtionsvaror 1,4 7,0 6,7 -2,2
Andra konsumtionsvaror 15,0 1,9 1,2 0,7
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 9,0 4,7 3,9 3,7
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 -8,7 -9,6 -5,6
16-17 Skogsindustri 13,0 -3,8 -3,8 -2,4
19-22 Kemisk industri 13,4 2,6 2,6 1,4
24-30 Metallindustri 37,6 1,8 0,2 2,1
26-27 El- och elektronikindustri 10,3 -9,6 -9,6 0,4
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 25,6 6,9 5,1 2,5
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 16,4 16,4 12,5

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2015, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2015, Industriproduktionen ökade i september med 1,3 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2015/09/ttvi_2015_09_2015-11-10_kat_001_sv.html