Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.9.2015

Industriproduktionen minskade i juli med 1,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,3 procent i juli 2015 jämfört med juli 2014. Under januari–juli minskade industriproduktionen med 3 procent från året innan. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin har fr.o.m. januari 2013 minskat kontinuerligt jämfört med året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i juli med 0,3 procent jämfört med juni. I juni ökade den säsongrensade produktionen med 1,3 procent från maj. I maj minskade den säsongrensade produktionen med 0,8 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i juli inom de flesta huvudnäringsgrenar. Produktionen minskade mest inom utvinning av mineral, med drygt 55 procent. Detta berodde i stor utsträckning på att början av sommaren var regnig, något som försvårade torvproduktionen. Inom el- och elektronikindustrin minskade produktionen med 8,5 procent. Produktionen inom den kemiska industrin minskade med 1,5 procent. Produktion inom metallindustrin minskade i juli med 0,1 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 7/2014–7/2015, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 7/2014–7/2015, %, TOL 2008

I juli var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 74 procent, dvs. 0,1 procentenheter lägre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juli 83,8 procent, dvs. 4,2 procentenheter högre än i juli 2014. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juli 72,8 procent, dvs. på samma nivå som året innan.

De reviderade uppgifterna för juli 2015 publiceras 9.10.2015 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för augusti 2015. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2015, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (310,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2015/07/ttvi_2015_07_2015-09-10_tie_001_sv.html