Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i juni med 1,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,1 procent i juni 2015 jämfört med juni 2014. Den säsongrensade produktionen ökade i juni med 1,2 procent från maj.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i juni med 1,1 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i juni med 1,1 procent från maj.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2015 Juni / 2014 Juni Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2015 Juni / 2014 Juni Säsongrensad procentuell förändring, 2015 Juni / 2015 Maj
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 1,7 -1,1 1,2
B Utvinning av mineral 1,9 -34,8 -34,8 -6,8
C Tillverkning 85,0 1,9 -1,1 1,1
10 Livsmedelsframställning 7,7 -3,9 -7,3 -4,5
11 Framställning av drycker 1,3 -8,4 -12,3 1,2
13 Textilvarutillverkning 0,5 1,9 -0,2 -9,6
14 Tillverkning av kläder 0,4 -12,7 -15,9 -0,7
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 -6,9 -6,9 6,8
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 -2,1 -6,0 0,0
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,4 3,2 3,2 4,0
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 -0,5 -3,3 0,1
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,3 2,9 -0,7 0,1
24 Stål- och metallframställning 5,6 8,3 6,6 3,5
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,3 0,3 -2,6 -3,9
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 -4,3 -6,7 3,0
31 Tillverkning av möbler 1,1 -3,7 -7,9 -3,3
32 Annan tillverkning 0,9 -3,0 -3,0 -3,4
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 16,9 14,5 0,1
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,6 10,0 10,0 8,0
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,6 -1,3 -1,3 1,7
36 Vattenförsörjning 0,3 -4,5 -4,5 -2,3
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 42,2 0,7 -1,0 0,9
Investeringsvaror 26,0 0,6 -2,1 1,5
Varaktiga konsumtionsvaror 1,4 17,0 11,0 0,3
Andra konsumtionsvaror 15,0 4,9 1,1 -0,2
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 9,0 -4,7 -8,1 -3,7
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 -4,2 -7,2 -0,3
16-17 Skogsindustri 13,0 1,6 0,4 3,3
19-22 Kemisk industri 13,4 4,6 4,6 6,2
24-30 Metallindustri 37,6 1,4 -1,8 1,4
26-27 El- och elektronikindustri 10,3 2,9 -0,3 0,9
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 25,6 1,8 -1,1 0,1
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 9,1 9,1 6,4

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2015, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2015, Industriproduktionen minskade i juni med 1,1 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2015/06/ttvi_2015_06_2015-08-10_kat_001_sv.html