Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.6.2015

Industriproduktionen minskade i april med 4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 4 procent i april 2015 jämfört med april 2014. Under januari–april minskade industriproduktionen med 4,3 procent från året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i april med 0,1 procent jämfört med mars. I mars minskade den säsongrensade produktionen med 0,4 procent. I februari minskade den säsongrensade produktionen med 0,5 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade i april inom flera huvudnäringsgrenar. Mest minskade produktionen inom utvinning av mineral, med 20 procent. Produktionen inom metallindustrin minskade med 3,9 procent. Produktionen inom den kemiska industrin minskade i april med nästan 10 procent från året innan. En del av minskningen beror på driftsstopp inom oljeraffinering.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 4/2014–4/2015, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 4/2014–4/2015, %, TOL 2008

I april var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 80,4 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i april 87,0 procent, dvs. 1,3 procentenheter högre än i april 2014. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i april 81,9 procent, dvs. 0,6 procentenheter högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för april 2015 publiceras 10.7.2015 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för maj 2015. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2015, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (309,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2015/04/ttvi_2015_04_2015-06-10_tie_001_sv.html