Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 10.06.2015 (%)
BCDE Hela industrin 2014 / 11 -3,0 -3,7 -0,7
2014 / 12 3,6 3,2 -0,4
2015 / 01 -7,2 -6,7 0,5
2015 / 02 -5,1 -4,2 0,9
2015 / 03 -2,1 -2,5 -0,4
C Tillverkning 2014 / 11 -2,9 -3,7 -0,8
2014 / 12 4,4 3,7 -0,7
2015 / 01 -6,4 -6,0 0,4
2015 / 02 -4,8 -3,9 0,9
2015 / 03 -2,3 -2,8 -0,5
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2014 / 11 -2,6 -2,6 0,0
2014 / 12 -1,4 -1,4 0,0
2015 / 01 -10,5 -10,5 0,0
2015 / 02 -5,3 -5,3 0,0
2015 / 03 3,3 3,3 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2014 / 11 -6,8 -5,4 1,4
2014 / 12 1,9 4,8 2,9
2015 / 01 -9,4 -8,1 1,3
2015 / 02 -4,6 -3,4 1,2
2015 / 03 -0,1 1,6 1,7
16-17 Skogsindustri 2014 / 11 -2,0 -2,2 -0,2
2014 / 12 0,8 1,8 1,0
2015 / 01 -1,9 -2,9 -1,0
2015 / 02 -5,3 -3,3 2,0
2015 / 03 -2,8 -2,8 0,0
19-22 Kemisk industri 2014 / 11 8,3 6,8 -1,5
2014 / 12 9,8 9,9 0,1
2015 / 01 -8,5 -7,7 0,8
2015 / 02 -5,3 -4,5 0,8
2015 / 03 -1,0 -1,2 -0,2
24-30, 33 Metallindustri 2014 / 11 -3,8 -5,5 -1,7
2014 / 12 5,7 3,3 -2,4
2015 / 01 -5,1 -4,6 0,5
2015 / 02 -4,7 -3,8 0,9
2015 / 03 -3,8 -5,3 -1,5
26-27 El- och elektronikindustri 2014 / 11 -1,7 -9,5 -7,8
2014 / 12 6,5 -0,7 -7,2
2015 / 01 3,6 2,1 -1,5
2015 / 02 -5,6 -4,2 1,4
2015 / 03 -0,5 -1,3 -0,8
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2014 / 11 -3,1 -2,9 0,2
2014 / 12 4,1 4,4 0,3
2015 / 01 -7,5 -7,1 0,4
2015 / 02 -4,7 -3,9 0,8
2015 / 03 -2,6 -3,1 -0,5

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2015, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2015, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2015/04/ttvi_2015_04_2015-06-10_rev_001_sv.html