Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i april med 4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 4 procent i april 2015 jämfört med april 2014. Den säsongrensade produktionen ökade i april med 0,1 procent jämfört med mars.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i april med 4,6 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i april med 0,1 procent jämfört med mars.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2015 April / 2014 April Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2015 April / 2014 April Säsongrensad procentuell förändring, 2015 April / 2015 Mars
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -4,2 -4,0 0,1
B Utvinning av mineral 1,9 -20,0 -20,0 8,1
C Tillverkning 85,0 -4,9 -4,6 -0,1
10 Livsmedelsframställning 7,7 -6,6 -5,3 0,4
11 Framställning av drycker 1,3 2,0 3,7 5,3
13 Textilvarutillverkning 0,5 14,4 14,8 -16,0
14 Tillverkning av kläder 0,4 -13,8 -13,8 -6,9
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 -7,9 -7,9 2,0
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 -4,4 -5,2 -1,3
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,4 -0,4 -0,4 0,6
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 -4,7 -4,2 -0,1
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,3 -10,4 -11,4 1,6
24 Stål- och metallframställning 5,6 -1,7 0,4 1,6
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,3 1,8 0,4 2,0
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 -13,0 -11,7 -0,7
31 Tillverkning av möbler 1,1 -6,5 -5,9 0,4
32 Annan tillverkning 0,9 10,0 10,0 -1,4
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 1,0 1,0 -0,8
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,6 4,1 4,1 2,1
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,6 -3,3 -4,7 -4,3
36 Vattenförsörjning 0,3 -0,9 -0,9 -0,9
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 42,2 -1,3 -2,2 -0,1
Investeringsvaror 26,0 -8,1 -8,1 0,8
Varaktiga konsumtionsvaror 1,4 6,5 7,5 1,3
Andra konsumtionsvaror 15,0 -7,8 -7,7 -1,4
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 9,0 -5,4 -4,1 0,9
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 1,4 0,3 -30,4
16-17 Skogsindustri 13,0 -1,5 -1,5 0,4
19-22 Kemisk industri 13,4 -9,7 -9,7 -3,4
24-30 Metallindustri 37,6 -4,8 -4,4 1,6
26-27 El- och elektronikindustri 10,3 1,4 1,4 1,6
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 25,6 -6,9 -6,2 1,1
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 -17,9 -17,9 4,1

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2015, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2015, Industriproduktionen minskade i april med 4 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2015/04/ttvi_2015_04_2015-06-10_kat_001_sv.html