Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i mars med 4,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 4,5 procent i mars 2015 jämfört med mars 2014. Den säsongrensade produktionen minskade i mars med 0,7 procent från februari.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i mars med 4,8 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i mars med 1,1 procent från februari.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2015 Mars / 2014 Mars Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2015 Mars / 2014 Mars Säsongrensad procentuell förändring, 2015 Mars / 2015 Febr.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -2,1 -4,5 -0,7
B Utvinning av mineral 1,9 -25,0 -25,0 -4,0
C Tillverkning 85,0 -2,3 -4,8 -1,1
10 Livsmedelsframställning 7,7 -1,8 -6,5 -2,3
11 Framställning av drycker 1,3 10,8 5,1 0,4
13 Textilvarutillverkning 0,5 3,5 -1,3 -16,8
14 Tillverkning av kläder 0,4 -5,7 -9,2 1,3
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 -21,1 -21,1 -0,1
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 -2,6 -4,6 -2,7
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,4 -2,9 -2,9 -0,3
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 -5,0 -8,3 2,0
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,3 4,7 1,8 3,5
24 Stål- och metallframställning 5,6 -1,9 -3,5 -4,0
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,3 -5,7 -7,7 -0,7
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 -7,6 -10,1 -3,9
31 Tillverkning av möbler 1,1 -5,4 -10,6 -2,4
32 Annan tillverkning 0,9 23,0 23,0 2,2
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 16,2 13,8 -4,2
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,6 3,3 3,3 5,4
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,6 -0,1 1,4 3,3
36 Vattenförsörjning 0,3 -1,5 -1,5 -0,7
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 42,2 -1,3 -2,8 -0,8
Investeringsvaror 26,0 -5,7 -8,3 -2,7
Varaktiga konsumtionsvaror 1,4 2,7 -2,5 -7,2
Andra konsumtionsvaror 15,0 -2,9 -6,7 1,9
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 9,0 -0,1 -5,0 -1,7
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 -3,7 -6,4 11,1
16-17 Skogsindustri 13,0 -2,8 -3,8 -1,5
19-22 Kemisk industri 13,4 -1,0 -1,0 2,1
24-30 Metallindustri 37,6 -5,4 -7,8 -2,4
26-27 El- och elektronikindustri 10,3 -0,5 -3,6 -0,6
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 25,6 -5,4 -7,9 -3,2
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 -19,9 -19,9 -5,2

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2015, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2015, Industriproduktionen minskade i mars med 4,5 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2015/03/ttvi_2015_03_2015-05-08_kat_001_sv.html