Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.1.2015

Industriproduktionen minskade i november med 0,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 0,8 procent i november 2014 jämfört med november 2013. Under januari–november minskade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen med 3 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i november med 0,2 procent jämfört med oktober. I oktober ökade den säsongrensade produktionen med 0,2 procent. I september ökade den säsongrensade produktionen med 0,9 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade inom flera huvudnäringsgrenar. Mest minskade utvinning av mineral, med drygt 13 procent. Produktionen inom livsmedelsindustrin minskade med 3,4 procent från året innan. Inom metallindustrin minskade produktionen med 1,0 procent i november. Inom den kemiska industrin ökade produktionen i november med drygt 8 procent och inom el- och elektronikindustrin med 1,9 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 11/2013–11/2014, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 11/2013–11/2014, %, TOL 2008

I november var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 79,4 procent, dvs. 1,4 procentenheter lägre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i november 82,9 procent, dvs. 1,7 procentenheter lägre än i november 2013. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i november 81,6 procent, dvs. 0,5 procentenheter högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för november 2014 publiceras 10.2.2015 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för december 2014. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (337,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 9.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/11/ttvi_2014_11_2015-01-09_tie_001_sv.html