Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i november med 0,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 0,8 procent i november 2014 jämfört med november 2013. Den säsongrensade produktionen minskade i november med 0,2 procent från oktober.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i november med 0,5 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen var i november på samma nivå som i oktober.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2014 Nov. / 2013 Nov. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2014 Nov. / 2013 Nov. Säsongrensad procentuell förändring, 2014 Nov. / 2014 Okt.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -3,0 -0,8 -0,2
B Utvinning av mineral 2,0 -13,7 -13,1 2,9
C Tillverkning 83,9 -2,9 -0,5 0,0
10 Livsmedelsframställning 7,1 -7,2 -3,7 -0,3
11 Framställning av drycker 1,3 -4,7 -1,6 2,4
13 Textilvarutillverkning 0,6 19,0 23,8 -3,0
14 Tillverkning av kläder 0,4 -19,4 -19,4 -3,1
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -10,0 -10,0 -0,6
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,7 -7,1 -4,0 2,0
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,5 0,2 0,2 -0,1
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,9 -20,7 -20,1 -25,6
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,7 -13,0 -10,3 -3,3
24 Stål- och metallframställning 3,4 1,1 2,0 -22,0
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,2 -5,2 -5,2 -5,3
28 Tillverkning av övriga maskiner 13,3 -5,6 -3,6 -0,7
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,4 11,8 11,8 -2,6
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,5 -34,4 -34,4 -5,9
31 Tillverkning av möbler 1,2 -6,7 -6,7 -1,3
32 Annan tillverkning 0,9 -21,9 -19,4 0,1
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,3 6,9 8,3 1,8
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,7 -2,6 -2,5 -4,9
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,4 -0,7 0,2 2,3
36 Vattenförsörjning 1,8 -0,8 -0,8 0,8
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 40,4 -2,9 -1,6 -1,6
Investeringsvaror 26,3 -6,8 -4,7 -0,9
Varaktiga konsumtionsvaror 1,6 -0,9 4,5 0,5
Andra konsumtionsvaror 14,8 1,3 1,3 0,4
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,4 -6,8 -3,4 -0,5
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 1,3 4,3 -0,9
16-17 Skogsindustri 13,3 -2,0 -1,3 0,3
19-22 Kemisk industri 13,7 8,3 8,3 2,9
24-30 Metallindustri 36,2 -4,7 -1,8 -1,6
26-27 El- och elektronikindustri 8,5 -1,7 1,9 1,3
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 27,6 -4,9 -2,4 -0,9
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,8 -12,1 -12,1 -3,9

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 9.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2014, Industriproduktionen minskade i november med 0,8 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/11/ttvi_2014_11_2015-01-09_kat_001_sv.html