Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.12.2014

Industriproduktionen minskade i oktober med 0,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 0,4 procent i oktober 2014 jämfört med oktober år 2013. Under januari–oktober minskade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen med 3,2 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i oktober med 0,2 procent jämfört med september. I september ökade den säsongrensade produktionen med 1,0 procent. I augusti minskade den säsongrensade produktionen med 0,6 procent jämfört med föregående månad.

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av hela industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Industriproduktionen minskade inom flera huvudnäringsgrenar. Mest minskade utvinning av mineral, med drygt 9 procent. Inom den kemiska industrin minskade produktionen med 2,2 procent i oktober jämfört med året innan. Produktionen inom livsmedelsindustrin minskade med 3,8 procent från året innan. Produktionen inom metallindustrin ökade i oktober med 3,6 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 10/2013–10/2014, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 10/2013–10/2014, %, TOL 2008

I oktober var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning (C) 80,7 procent, dvs. 1,8 procentenheter lägre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i oktober 84,7 procent, dvs. 3,4 procentenheter lägre än i oktober 2013. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i oktober 83,0 procent, dvs. 0,3 procentenheter högre än året innan.

De reviderade uppgifterna för oktober 2014 publiceras 9.1.2015 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för november 2014. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (337,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/10/ttvi_2014_10_2014-12-10_tie_001_sv.html